Yanitsa –
the flower on the Black Sea!

Krapets village,
municipality of Shabla, Dobrich region
hotel complex “Yanitsa”

Yana Katrandzhieva:
+359886545871

Teodora Katrandzhieva:
+359888439970

e-mail: yanitza.manager@abv.bg

e-mail: yanitza.reception@abv.bg
tel.
+35957492324
GSM +359 882 332 300