Яница –
цветето на Черно море!

с. Крапец, община Шабла,
област Добрич
хотелски комплекс “Яница”
e-mail: yanitza.reception@abv.bg
e-mail: yanitza.manager@abv.bg
tel.
+35957492324
GSM +359 882 332 300