Яница –
цветето на Черно море!

с. Крапец, община Шабла,
област Добрич
хотелски комплекс “Яница”
e-mail: yanitza.reception@abv.bg;
e-mail: manager.yanitza@abv.bg
tel.
+35957492324;GSM+359884649284
управител барбекю
e-mail: fandb.yanitza@gmail.com
GSM +359 882 332 300