Яница –
цветето на Черно море!

с. Крапец
община Шабла
област Добрич
хотелски комплекс “Яница”
e-mail: yanitza.reception@abv.bg
e-mail: yanitza.manager@abv.bg
тел.: 05749 2324
GSM +359 884 836 919